Teknik Sungai

Kuliah Teknik Sungai merupakan salah satu mata kuliah pilihan di Program Studi Teknik Sipil (S1) DTSL FT UGM, Semester VII, 2 sks. Kuliah diselenggarakan dalam 14×100′ tatap muka, dibagi menjadi dua bagian, masing-masing 7×100′ tatap muka. Bagian I berlangsung sebelum UTS dan Bagian II berlangsung sesudah UTS.

Materi Kuliah

  • Pengertian sungai, karakteristik sungai, daerah aliran sungai, siklus hidrologi.
  • Morfologi sungai, geometri, kapasitas tampang, pertemuan dan percabangan sungai.
  • Transpor sedimen, erosi dan sedimentasi, erosi lokal.
  • Teknik sungai (river engineering works), perbaikan sungai sementara dan permanen, pengaturan alur, pengaturan muka air, pengaturan debit, pengendalian banjir, pengendalian sedimen.
  • Pemetaan dan hidrometri sungai.
  • Pemanfaatan potensi sungai, intake, bendung, bendungan.
  • Pengenalan model sungai, model fisik, model matematik.
  • Aspek lingkungan dalam teknik sungai.

Agenda Kuliah

Minggu ke-TopikMateri
1PengantarDeskripsi mata kuliah, materi, PBM, evaluasi, agenda.
Pengertian sungai.
Karakteristika sungai.
Kapasitas alur.
Daerah aliran sungai.
Siklus hidrologi.
2Review hidraulika saluran terbukaAliran permanen dan tidak permanen.
Dimensi aliran di sungai.
Hidrograf aliran banjir.
Hidrograf aliran rendah.
Interaksi antara aliran dan tampang basah sungai.
3Pengantar transpor sedimenKecepatan jatuh dan awal gerak butir sedimen.
Mekanisme transpor dan persamaan transpor sedimen dasar.
Tampang sungai stabil.
Kurva ukur debit sedimen.
4Morfologi sungai (1)Bentuk/geometri sungai.
Interaksi antara aliran, sedimen, dan geometri sungai.
Perlindungan tebing sungai.
5Morfologi sungai (2)Perilaku aliran di sungai berkelok.
Penanganan permasalahan di belokan sungai.
6Kualitas air sungaiBaku mutu air sungai.
Pencemaran sungai.
Pengendalian pencemaran sungai.
7Hidrometri sungaiJenis pengukuran, peralatan, dan pelaksanaan pengukuran.
Pengukuran alur dan tampang sungai.
Pengukuran debit aliran.
Pengukuran debit sedimen.
Pengukuran kualitas air sungai.
8UTS – Ujian Tengah Semester
9Degradasi dan agradasi dasar sungaiImbangan sedimen.
Pengendalian dasar sungai.
Pengendalian aliran dan pengamanan tebing sungai.
10Gerusan lokalGerusan lokal di sekitar pangkal dan pilar jembatan.
Gerusan di hilir bendung.
11Banjir sungaiDebit banjir.
Kerugian dan kerusakan akibat banjir.
12Pengurangan Risiko Bencana (PRB) banjirKonsep PRB banjir.
PRB banjir secara struktural dan non-struktural.
13Teknik sungai dalam praktikKuliah lapangan atau kuliah tamu (permasalahan, pengendalian, pemanfaatan, pengelolaan sungai).
14Aliran debris/laharAliran/banjir lahar.
Daya rusak banjir lahar.
Pengurangan risiko bencana banjir lahar.
15Pemanfaatan sungaiKonservasi.
Water supply.
Energi (PLTA).
16UAS – Ujian Akhir Semester

Bahan Kuliah

Bahan/materi/catatan kuliah sebagai pegangan mahasiswa dalam mengikuti tatap muka kuliah di bawah ini adalah bahan yang dipakai dalam Kurikulum 2006. Bahan kuliah akan diperbarui dan dilengkapi secara bertahap.

TS08a Degradasi dan Agradasi Dasar Sungai (9.61 MB)
TS08b Krib (3.8 MB)
TS09 Gerusan Lokal (6.17 MB)
TS10 Pengendalian Banjir Sungai (3.8 MB)
TS10 Pengendalian Banjir di LN (812 KB)
TS11 Pengendalian Sedimen (8.6 MB)
TS12 Three Gorges Dam (4.7 MB)
TS14 Transpor Sedimen

Soal-Penyelesaian Degradasi-Agradasi Dasar Sungai

Bahan Kuliah Lama

TS2 Pengendalian Banjir
TS5 Erosi dan Gerusan Lokal
TS5a Groundsill Kebonagung
TS5b Jembatan Srandakan
TS6a Krib
TS6b Flap Gates
TS7 Dinamika Muara Sungai

Soal Ujian

Soal UTS Teknik Sungai 2006
Soal UTS Teknik Sungai 2007
Soal UTS Teknik Sungai 2008
Soal UTS Teknik Sungai 2009
Soal UTS Teknik Sungai 2010

Soal UAS Teknik Sungai 2013
Soal UAS Teknik Sungai 2014
Soal UAS Teknik Sungai 2015
Soal UAS Teknik Sungai 2016

16 Responses to Teknik Sungai

Comments are closed.